El CD2

bollacd2

El CD2 és un Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament ublicat al campus UIB (Edif Ramon Llull), fruit d’una  inciativa de la Universitat de les Illes Balears juntament amb el Govern de le Illes Balears.

El CD2 depèn de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupamanet de la UIB (OCDS) i esta gestionat per el Servei de Biblioteca i Documentació d’aquesta universitat, es tracta d’un centre de documentació (biblioteca especialitzada) en cooperació  al desenvolupament.

Es va constituir l’any  2006 per ser un referent en la difusió del coneixement d’aquest sector, per tal motiu la col·lecció documental  específica en cooperació al desenvolupament, toca tot tipus de matèries d’aquest sector com poden ser: l’economia social, els països en vies de desenvolupament, el desenvolupament sostenible, els moviments migratoris, l’organització d’ONGD, els conflictes internacionals, la igualtat, etc

La nostra funció és donar suport documental a la comunitat universitària, personal docent i investigador, institucions , ONGDs i la ciutadania en general interessada en aquesta temática.

 

 

logocd2