El CD2

bollacd2

El CD2 és un Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament ublicat al campus UIB (edifici Ramon Llull), fruit d’una  inciativa conjunta de la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears.

El CD2 depèn de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupamanet de la UIB (OCDS) i està gestionat pel Servei de Biblioteca i Documentació d’aquesta universitat. Es tracta d’un centre de documentació (biblioteca especialitzada) en cooperació al desenvolupament.

Es va constituir l’any  2006 per ser un referent en la difusió del coneixement d’aquest sector. Per aquest motiu la col·lecció documental específica en cooperació al desenvolupament toca tot tipus de matèries d’aquest sector, com poden ser: l’economia social, els països empobrits, el desenvolupament sostenible, els moviments migratoris, l’organització d’ONGD, els conflictes internacionals, la igualtat, etc.

La nostra funció és donar suport documental a la comunitat universitària, personal docent i investigador, institucions , ONGDs i la ciutadania en general interessada en aquesta temática.

 

logocd2