Ubicació i horari

bollacd2

Universitat de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull - Planta baixa
Sala de treball en grup (Servei de Biblioteca) 
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Illes Balears
971 17 2509

CONTACTA

Empra el nostre formulari de contacte

HORARI

8:30h a 20:30h

 

 Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament CD2