Escoltar

Ubicació i horari

bollacd2

Universitat de les Illes Balears
Edifici Ramon Llull - Planta baixa
Sala de treball en grup (Servei de biblioteca i documentació) 
Cra. de Valldemossa, km 7.5
07122 Palma
Illes Balears
Tel.:971 25 9784

CONTACTA

Empra el nostre formulari de contacte

HORARI

8:00h a 21:45h

 Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament CD2