Catàlegs col·lectius d'altres universitats

Nacionals

  • REBIUN (Red Espanyola de Bibliotecas Universitarias)
  • BUGALICIA (Red de Bibliotecas Universitarias de Galicia)
  • CBUA (Red de Bibliotecas Universitarias de Andalucía)
  • CCUC (Catàleg Col·lectiu de Biblioteques Universitàries de Catalunya)
  • CIRBIC (Red de Bibliotecas CSIC)
  • MADROÑO (Red de bibliotecas universitarias de Madrid)
  • CISNE (Catalago Universidad Complutense de Madrid)

Internacionals

UNESCO / LIBIS (Bèlgica) / ABES (França) / BIBSYS (Noruega) / COPAC (Noruega) / ECLAS (European Comission) / GABRIEL (European library) / KVK (Alemanya) / PORBASE (Portugal)

 

Podeu sol·licitar la informació localitzada en aquests respositoris mitjançant el servei de prestec interbibliotecari.